20 років ми працюємо для Вас!

Консультація за телефонами:

(050) 450-77-72

(050) 341-06-91

(067) 522-50-57

(067) 522-48-86

Як отримати крісло колісне безкоштовно

     Забезпечення технічними (крісла колісні) та іншими засобами реабілітації здійснюється за рахунок державного бюджету:

 - безоплатного забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших окремих категорій населення технічними та іншими засобами реабілітації;

 - виплати особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю та іншим окремим категоріям населення грошової компенсації вартості за самостійно придбані технічні та інші засоби реабілітації;

 - забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації здійснюється за рахунок коштів Фонду соціального страхування України:

 - особи, що отримали інвалідність внаслідок виробничих травм, отримують засоби реабілітації за рахунок Фонду соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань (крім осіб, у яких є довідка про відмову в забезпеченні ТЗР за рахунок Фонду соціального страхування від нещасних випадків та професійних захворювань).

 

    Отримані за рахунок коштів державного бюджету крісла колісні не можуть бути продані, подаровані або передані в користування іншим особам протягом передбаченого терміну їх експлуатації.

 

        Медичні показання для забезпечення кріслами колісними визначають для:

осіб з інвалідністю - медико-соціальні експертні комісії (далі - МСЕК) з оформленням індивідуальної програми;

дітей з інвалідністю та інших осіб, за винятком постраждалих внаслідок антитерористичної операції, яким не встановлено інвалідність, - лікарсько-консультативні комісії лікувально-профілактичних закладів (далі - ЛКК) з оформленням відповідного висновку;

осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які досягли шестирічного віку (для забезпечення кріслами колісними з електроприводом для пересування у приміщенні); дітей з інвалідністю з 14 років (для забезпечення кріслами колісними з електроприводом для пересування поза межами приміщення) - обласні, центральні міські у мм. Києві та Севастополі, республіканська в Автономній Республіці Крим МСЕК з оформленням відповідного медичного висновку;

постраждалих внаслідок антитерористичної операції, яким не встановлено інвалідність - військово-лікарські комісії (далі - ВЛК) з оформленням відповідного рішення чи ЛКК з оформленням відповідного висновку.

      Першочергово забезпечуються кріслами колісними діти з інвалідністю, позачергово - постраждалі внаслідок антитерористичної операції, особи з інвалідністю у разі первинного забезпечення.

 

   Особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, постраждалі внаслідок антитерористичної операції забезпечуються відповідно до їх функціональних можливостей кріслами колісними таких видів:

 

кріслом-каталкою;

низькоактивним кріслом колісним;

середньоактивним кріслом колісним;

активним кріслом колісним;

багатофункціональним кріслом колісним;

кріслом колісним з електроприводом;

електроскутером (за умови доплати);

дорожнім кріслом колісним;

дошкою для пересування (коляскою малогабаритною);

триколісним велосипедом для дітей з інвалідністю.

 

   Особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, постраждалі внаслідок антитерористичної операції забезпечуються двома кріслами колісними на вибір - базовими та/або моделями підвищеної надійності та функціональності (при цьому видається не більш як одне крісло колісне з електроприводом), перелік яких визначається Мінсоцполітики.

    На безоплатне забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації або виплату компенсації мають право особи з інвалідністю, діти з інвалідністю, інші особи, які взяті на облік у органах соціального захисту населення (ОСЗН) за зареєстрованим місцем проживання/перебування таких осіб. Для взяття на облік особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, інша особа або їх законні представники подають органу соціального захисту населення, виконавчому органу ради об'єднаної територіальної громади заяву про взяття на облік. Разом із заявою про взяття на облік пред'являються такі документи:

паспорт громадянина України або свідоцтво про народження (для дітей віком до 14 років);

 

висновок МСЕК про встановлення інвалідності для осіб з інвалідністю (для дітей з інвалідністю - висновок ЛКК) - у разі коли особа вперше звертається до органів соціального захисту населення або змінюється група і причина інвалідності;

 

індивідуальна програма (для особи з інвалідністю та дитини з інвалідністю) або висновок ЛКК (для інших осіб, осіб з інвалідністю, група інвалідності яких установлена до 1 січня 2007 р. як безстрокова або строк дії якої не закінчився), що містить показання для забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

 

рішення ВЛК чи висновок ЛКК (для постраждалих внаслідок антитерористичної операції, яким не встановлено інвалідність);

 

довідка органу внутрішніх справ про притягнення до кримінальної відповідальності, відсутність (наявність) судимості або обмежень, передбачених кримінально-процесуальним законодавством (для постраждалих внаслідок антитерористичної операції з числа мирних громадян України, які проживали в районі проведення антитерористичної операції та яким не встановлено інвалідність);

 

висновок експерта за результатами судово-медичної експертизи (для постраждалих внаслідок антитерористичної операції з числа мирних громадян України, які проживали в районі проведення антитерористичної операції та яким не встановлено інвалідність);

 

довідка, що підтверджує місце проживання/перебування безпосередньо в районі проведення антитерористичної операції, видана уповноваженим органом за місцем проживання (для постраждалих внаслідок антитерористичної операції з числа мирних громадян України, які проживали в районі проведення антитерористичної операції та яким не встановлено інвалідність);

 

витяг з наказу командира військової частини (начальника територіального підрозділу) або довідка про обставини травми (поранення, контузії, каліцтва), видана командиром військової частини (начальником територіального підрозділу), з відомостями про участь в антитерористичній операції (для військовослужбовців (резервістів, військовозобов'язаних) та працівників Збройних Сил, Національної гвардії, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Держприкордонслужби, осіб рядового, начальницького складу, військовослужбовців, Управління державної охорони, Держспецзв'язку, інших утворених відповідно до законів військових формувань, працівників МВС, поліцейських і працівників Національної поліції, яким не встановлено інвалідність);

 

довідка з місця роботи (для працівників підприємств, установ, організацій, які залучалися та брали безпосередню участь в антитерористичній операції в районі її проведення, яким не встановлено інвалідність);

 

довідка з місця роботи, служби або навчання особи з інвалідністю та іншої особи (для осіб, які працюють, служать, навчаються);

 

посвідчення про взяття на облік бездомної особи (для бездомних осіб);

 

копія документа, що засвідчує реєстрацію в Державному реєстрі фізичних осіб - платників податків, у якому зазначено реєстраційний номер облікової картки платника податків, або копія сторінки паспорта громадянина України з відміткою про наявність права здійснювати будь-які платежі за серією та номером паспорта громадянина України (для осіб, які через релігійні переконання відмовилися від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової служби і мають відмітку у паспорті громадянина України);

 

довідка про реєстрацію місця проживання для дітей, у тому числі дітей з інвалідністю, віком до 16 років, та осіб, паспорти громадян України яких не містять відомостей про реєстрацію місця проживання (крім бездомних осіб);

 

посвідчення, яке підтверджує право особи на пільги (для ветеранів військової служби, ветеранів органів внутрішніх справ і ветеранів державної пожежної охорони).

 

    Законний представник особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи подає документи, що посвідчують його особу та підтверджують її спеціальний статус та повноваження.

  За бажанням особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи або її законного представника для подачі заяви про взяття їх на облік орган соціального захисту населення, виконавчий орган ради об'єднаної територіальної громади та/або уповноважені представники соціальних установ приїжджають до такої особи за місцем проживання/ перебування.

     Взяття на облік осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб, які перебувають на лікуванні у військово-медичних закладах, госпіталях для ветеранів війни, на повному державному утриманні, під вартою або у місцях позбавлення волі, закладах соціального захисту для бездомних осіб і центрах соціальної адаптації осіб, звільнених з місць позбавлення волі, здійснюється на підставі документів, зазначених вище, за зверненням керівника відповідного закладу (установи) до органів соціального захисту населення.

   Особи з інвалідністю, інші особи або їх законні представники, законні представники дітей з інвалідністю, керівники обласної, територіальної або первинної організації УТОС, УТОГ несуть відповідальність за достовірність даних, що містяться у пред'явлених документах.

   Подання документів, що містять завідомо неправдиві дані, є підставою для відмови особі з інвалідністю, дитині з інвалідністю, іншій особі у взятті на облік.

   Працівники органу соціального захисту населення несуть відповідальність за нерозголошення даних щодо забезпечення осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю, інших осіб технічними та іншими засобами реабілітації.

 

   Орган соціального захисту населення на підставі вищезазначених документів:

 

- формує особову справу особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи щодо забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації (виплати компенсації);

 

- заповнює картку забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

 

- вносить особисті дані особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи до Централізованого банку даних з проблем  інвалідності (ЦБІ);

 

- формує направлення у ЦБІ на забезпечення особи з інвалідністю, видає або направляє особі з інвалідністю оригінал цього направлення у паперовому вигляді (направлення діє протягом строку, визначеного індивідуальною програмою або висновком МСЕК, ЛКК, рішенням ВЛК);

 

- ознайомлює особу з інвалідністю :

1) з переліком всіх підприємств, які відповідають кваліфікаційним умовам, до яких вони можуть звернутися з питань забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації та їх контактними даними;

2) з електронним каталогом технічних та інших засобів реабілітації, якими такі підприємства забезпечують осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших осіб;

3) з порядком забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації та отримання компенсації.

 

   У разі повторного звернення  для забезпечення особи з інвалідністю кріслом колісним орган соціального захисту населення :

 

- з переліком всіх підприємств, які відповідають кваліфікаційним умовам, їх контактними даними, до яких вони можуть звернутися з питань забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації;

 

- з електронним каталогом технічних та інших засобів реабілітації, якими такі підприємства забезпечують осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших осіб;

 

-  з порядком забезпечення технічними та іншими засобами реабілітації та отримання компенсації.

 

   Особа з інвалідністю, дитина з інвалідністю, інша особа або їх законні представники обирають підприємство і повідомляють ОСЗН про вибір такого підприємства. Протягом трьох робочих днів після отримання від особи з інвалідністю заяви про вибір підприємства ОСЗН повідомляє підприємство щодо такого вибору, про що робляться відмітки у ЦБІ.

 

   Підприємство протягом наступних 20 робочих днів надає ОСЗН згоду/відмову на забезпечення особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи, про що підприємством робляться відмітки у ЦБІ. Після надання згоди підприємством орган соціального захисту населення готує трьохсторонній договір на забезпечення ТЗР особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи.

 

   Підприємство під час узгодження замовлення з особою з інвалідністю уточнює дані, здійснює анкетування та оцінку функціональних можливостей  користувача залежно від його індивідуальних потреб, а також рекомендацій і протипоказань стосовно призначення.

 

   Невід’ємним додатком до тристороннього договору є узгоджені особою з інвалідністю, дитиною з інвалідністю, іншою особою або їх законними представниками та підприємством є анкета на виготовлення / забезпечення кріслом колісним з визначенням функціональних можливостей особи з інвалідністю, дитини з інвалідністю, іншої особи.

 

   Забезпечення ТЗР здійснюється підприємством не пізніше 40 робочих днів з моменту укладення договору.

 

Відгуки

Знову отримав ДККС 1-02-43 .В листопаді 2020 року. Знову такоїж моделі та якості. Плавно йде можна абсолютно спокійно проїхати 20-30 км. Дякую заводу Друкмашцентр.

Анатолій

06.03.2021

Абсолютно нормальний комфортний візок. Витримує поїздки по 20-30 км і більше. Дуже зручний і практичний в користуванні. З 2010 року замовляю ніяких претензій зовсім .

Анатолій Кріпак

31.01.2019

В цілому коляска ДККС-2-01-46 дуже зручна, мені 55 років, у мене немає обох ніг, та я з легкістю (навіть з самої землі) забираюся на неї сам (абсолютно без сторонньої допомоги) для мене це дуже важливо! А плавні гальма дуже потрібні, я мещкаю де дорога похило йде вниз і раніше приходилось "гальмувати" самими тягами, та це приводило до зайвої трати сил, ту відстань, яку я долав 1 раз, зараз під ряд можу зробити 3 (три!!!) рази під ряд без особої втоми. Це ще завдяки регулювання тагою, я її назвав "коробка передач", не жаль вона фіксована, та може ваші інженери можуто щось придумати для швидкого переключення, так би мовити на ходу. Дякую за ваші розробки для інвалідів!

Володимир Лопатін

03.08.2017